Tájékoztató díjak beszedéséről

Tisztelt Ügyfelünk!
A hatékony, fenntartható és átlátható hulladékgazdálkodás érdekében a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
Ez miért előnyös?
– hosszútávon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés eredményei,
– változatlan árak mellett, magasabb színvonalú lesz a hulladékszállítási szolgáltatás,
– biztosított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság és a megbízhatóság.
Kell-e valamit tennie?
A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a közszolgáltatónál nyilvántartott
adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeljük tovább, amely 2016. évben a meglévő
közszolgáltatói ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.
Fizetés:
– ha Ön korábban „sárga csekken” fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a számla automatikusan ennek megfelelően kerül kiállításra.
– ha Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett, akkor a csoportos beszedést kezelő bank
automatikusan módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első
díjleemelés időpontjáig. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy a tájékoztatónk kézhezvételétől számított
8 napon belül szíveskedjen bankjánál eljárni és saját hatáskörben a díjfizetési módot megváltoztatni a
közszolgáltató ügyfélszolgálatának megfelelő tájékoztatása mellett és ez esetben jelenlegi számláját
kérjük átutalással, vagy az ügyfélszolgálaton történő befizetéssel kiegyenlíteni.
Új csoportos beszedési felhatalmazáshoz a szolgáltató azonosító száma:
UGIRO (csoportos beszedési banki azonosító) A25456790T103
– ha Ön korábban bankszámláról állandó átutalással fizetett, akkor a számlavezető banknál kell kérnie az
átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy azt a bank
online felületén kell módosítania.
Adatok: Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
bankszámlaszám: HU26 10300002-10654068-49020108
– ha Ön korábban díjbeszedőnek fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a jövőben csekkes számlát fog kapni, mert ez a fizetési mód megszűnik.
Számlázás:
– aki eddig havi számlát kapott, most az elmaradás miatt április, május és június hónapokról 1 db negyedéves számlát kap. A jövőben továbbra is havi számlát fog kézhez kapni.
– aki eddig negyedéves számlát kapott, a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő
átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségi javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén
forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a közszolgáltató eddig megszokott ügyfélszolgálataihoz.
Számlával, a számlán feltüntetett adatokkal kapcsolatban a közszolgáltató által – megbízásunkból működtetett
– telefonos ügyfélszolgálat a 06-85/530-076 és 06-85/530-077 telefonszámokon állunk az Ön rendelkezésére.

Új hulladékgyűjtő edények

Tájékoztató

az új hulladékgyűjtő edények osztásáról

A Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP-1.1.1/C/13-2013-0031 pályázat keretén belül beszerzett 240 literes sárga szelektív hulladékgyűjtő edényeket, 400 literes Thermo King komposztáló ládákat, valamint 120 literes hulladékgyűjtő edényeket.

Az edényeket a lakossági ingatlantulajdonosok díjmentesen vehetik át használatra. Az edényeket a települési Önkormányzatoknál lehet átvenni, az átvétel helyéről és idejéről az önkormányzat tájékoztatja a lakosságot..

Az jogosult edényt igényelni, aki a PELSO-KOM Nonprofit Kft részére a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egész évre fizeti (nem szezonális díjfizető) és nem társasházi ingatlanban lakik. Akinek lejárt esedékességű díjtartozása van, az abban az esetben veheti csak át az edényeket, amennyiben a tartozást rendezte és erről a közszolgáltató igazolását be tudja mutatni.

Mivel csak korlátozott számban áll edény rendelkezésre, ezért a szezonális díjat fizető valamint a társasházi ingatlan tulajdonosok akkor kaphatnak gyűjtőedényt vagy komposztáló ládát, amennyiben az éves díjfizetők részére történő kiosztás után marad edény. Az igényt az önkormányzatnál kérjük bejelenteni az esetleges későbbi átvételhez.

Sárga kuka használata

A 240 literes gyűjtőedény a sárga szelektíves zsákot váltja ki, ugyanazokat a hulladék fajtákat lehet benne elhelyezni, mint a zsákban:

Papírhulladékok, jellemzően: újságpapír, folyóirat, prospektus, könyv, boríték, füzet, hullámpapír,

Műanyaghulladékok: PET palackok, tiszta műanyag fóliazsákok, bevásárlótáskák, kozmetikai- mosószeres flakonok (HPDE/PP)

Italos dobozok: sörös- üdítőitalos alumínium dobozok, papír-műanyag-fém kompozit üdítős- illetve tejesdobozok (tetrapack)

NEM kerülhet a kukába: üveghulladék, olaj- és zsírmaradvány, ételmaradék, zöldhulladék, háztartási szemét, gyógyszertartó doboz, stb….

Az üveghulladékot – ahol van gyűjtés – továbbra is a zöld zsákban lehet kihelyezni.

A gyűjtési napok nem változnak az edények használata miatt, a 2015. év végén megküldött naptárban szereplő napokon lehet a sárga kukát kihelyezni 2016. április 1 után. (A települési járattervek elérhetőek itt: http://pelsokom.hu/2016-evi-jarattervek-telepulesi-bontasban-2/ )

Sárga gyűjtőedény hiányában, sárga zsákban továbbra is a kihelyezhető a szelektív hulladék!

Tisztelettel:
Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.