Tájékoztató


Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok, Gazdálkodó Szervezetek, Intézmények!

Tájékoztatjuk, hogy 2014. január 1-től a hulladékszállítási közszolgáltató feladatokat a Délnyugat Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás 100 %-os tulajdonában álló Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. látja el jelenleg az alábbi településeken:

telepulesek2016

A 2013. július 1-től érvényes „rezsicsökkentett” ürítési díjak érvényesek mindaddig, míg az illetékes miniszter másképp nem rendelkezik.

A lakossággal egyedi szerződést jogszabályi előírásoknak megfelelően a Közszolgáltató nem köt. Az ingatlan használóknak bejelentési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a díjfizető adataiban (tulajdonos változás) ill. az igénybevett edényméretben változás történik. A bejelentéshez a „Letölthető dokumentumok”-nál található nyomtatványokat is használhatják, melyet az elérhetőségeknél található címre kell eljuttatni.

Az üdülőingatlanként nyilvántartott, és üdülőnek használt ingatlanok hulladékszállítási díja a 2012. évi CLXXXV. törvény értelmében nem haladhatja meg a lakóingatlanok éves díjának az 50%-t.

A hulladékról szóló 2012. CLXXXV. törvény értelmében az ingatlanokon „termelődő” települési hulladékot kizárólag a közszolgáltató jogosult rendszeresen átvenni, elszállítani, kezelni. A gazdálkodó szervezetek és intézmények a vegyes települési hulladékuk elszállíttatására a közszolgáltatás igénybevételéhez a „Letölthető dokumentumok”-nál található „Adatbejelentő lap” kitöltésével és megküldésével jelentkezhetnek be. A közszolgáltató ezekkel a szervezetekkel egyedi szerződést fog kötni. A közszolgáltatás hatálya alatt a gazdálkodó szervezetek és intézmények a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott járatnapokon, edényméretekkel és szolgáltatási egységárakkal vehetik igénybe a szolgáltatást.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 52. §-a értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlanhasználót terhelő díjhátralék és az azzal összefüggésben megállapított késedelmi kamat, valamint a behajtás egyéb költségei adók módjára behajtandó köztartozásnak minősülnek. A fizetési felszólítás eredménytelenségét követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal jogszabályban meghatározottak szerint intézkedik a díjhátralék, a késedelmi kamat és a felmerült költségek behajtása érdekében. Tájékoztatjuk, hogy a közös tulajdonban álló ingatlan esetében az egy háztartásban életvitelszerűen élő tulajdonosok, a közös használatban álló ingatlan esetében az életvitelszerűen élő használók, illetve birtokosok felelőssége egyetemleges.

Tisztelettel:

Pelso-Kom Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Kiss Zsuzsanna        Fodor József
ügyvezető                ügyvezető

Print Friendly, PDF & Email