Konténeres hulladékszállítás

4, 5 és 8 m3-es nyitott konténerben az alábbi hulladékok szállítását végezzük:

 Építési / bontási törmelék  (nem veszélyes hulladék: föld, beton, cserép, kerámia, stb; veszélyes hulladék: pala, kátránypapír)

A konténer elhelyezésének feltételei:
A konténer elhelyezéséhez legalább 6 méter hosszú helyre van szükség.
Ha közterületen kell elhelyezni a konténert, akkor kérjük, gondoskodjon megfelelő
parkolóhelyről, hogy a teherautó le, és fel tudja venni a konténert. A konténer
közterületen való elhelyezéshez területfoglalási engedélyre van szükség, ennek
feltételeiről a helyi önkormányzatnál kell érdeklődni.
A konténert saját tulajdonú belső kertbe, udvarra kizárólag a Megrendelő kérésére
helyezünk el. A belső kertben, udvaron történő elhelyezés esetén fontos tudni a kapu
szélességét, továbbá fel kell mérni a terepviszonyokat is, hogy a konténer és a
teherautó súlya nem okoz-e kárt az udvarban vagy a kertben lévő betonban,
burkolatban, aknafedlapban. Ha keskeny a kapu, akkor csak kapun kívül tudjuk
elhelyezni a konténert.
Az ingatlan területére történő beállás közben a kapun, a konténer le- és felrakása
közben az udvarban, kocsibejárón, egyéb építményben okozott kárért nem vállalunk
felelősséget!
Olyan helyet jelöljenek ki a konténernek, hogy le- és felrakásnál ne legyen útban
faág, légvezeték.
A konténert lerakás után tilos mozgatni.
A konténer feltöltésénél vegyük figyelembe annak űrtartalmát, hulladékot csak a
perem magasságáig lehet rakni. A konténert (pl.: ajtólapokkal) magasítani tilos és
balesetveszélyes. Az esetleges túlpakolás esetén a megrendelő köteles visszapakolni
a hulladékokból. A gépjárművezető csak a biztonságosan elszállítható
hulladékmennyiséget köteles elszállítani.
A konténerbe veszélyes hulladékot (kivéve a veszélyes hulladéknak rendelt
konténert) rakni szigorúan tilos!
Konténerben lévő hulladékot meggyújtani tilos! A Megrendelő az esetlegesen
okozott kárt köteles megfizetni a Szolgáltatónak!
Hétvégén (szombaton és vasárnap), továbbá ünnepnapokon nem történik
konténerszállítás (sem kiszállítás, sem beszállítás).

Fizetési lehetőségek:
A konténer díját a teljesítést követően kiállított számla alapján utólag kell
megfizetni.

Megrendelésüket az alábbi megrendelőlapok kitöltésével tehetik meg:

További információ és megrendelés:
Tel: 30/905-5016
Email: kontener@pelsokom.hu

Print Friendly, PDF & Email