Tájékoztató

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok, Gazdálkodó Szervezetek, Intézmények!
A hulladékszállítási rendszer regionális átalakításának részeként létre jött a térségben az új közszolgáltató társaság, a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft., mely a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásokhoz tartozó települések szerződéses közszolgáltatója 2017. október 1-től.
A PELSO-KOM Nonprofit Kft a közszolgáltató alvállalkozójaként végzi tovább a tevékenységét, a hulladék gyűjtését, szállítását és az ügyfélszolgálati feladatok ellátását az alábbi településeken:

telepulesek2016

Kérjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a fenti településeken található ingatlanok esetében minden szállítással kapcsolatos ügyben a PELSO-KOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát szíveskedjen megkeresni.

TÁJÉKOZTATÓ
a számlázással, befizetéssel, tulajdonos- és edényméret változással, szüneteltetéssel, stb. kapcsolatos ügyek intézéséhez

ADATMÓDOSÍTÁS
Az NHKV Zrt., mint a 2016. április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosultja, a közszolgáltatók által szolgáltatott
adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait. A fentiek alapján kérjük,
hogy a számlázást érintő adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, fizetési mód
változtatás), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel a PELSOKOM
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát keressék meg.

FIZETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA
Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok
alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód
változtatással forduljon továbbra is közvetlenül a PELSO-KOM Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálatához, ahol lehetősége van a fizetési mód megválasztására és
rögzítésére.
Módosítási igény esetén az alábbi fizetési módok választhatók:
1. „sárga” csekk (készpénzátutalási megbízás)
2. banki átutalás (kérjük a közlemény rovatban a számla 3. oldalán, a
bal felső részen található egyedi vevő (fizető) azonosítószámot szíveskedjen
feltüntetni)
3. banki alszámlaszámra (MKB Bank) történő készpénzes befizetés (Az
NHKV Zrt. Közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a
bal felső részén találja.)
Kérjük a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő
(fizető) azonosítószámát.
4. csoportos beszedés megbízást a számlavezető bankjánál kezdeményezheti
a számla 3. oldalának bal felső részen található egyedi vevő (fizető)
azonosítószám és az NHKV Zrt. GIRO azonosítószámának megadásával.

A csoportos beszedéssel kapcsolatos minden ügyben az NHKV Zrt-t szíveskedjenek
megkeresni a gazdasag@nhkv.hu e-mail címen.

e-számla / Díjnet rendszer
Tekintettel arra, hogy 2016. április 1-től az országos egységes számlázási rendszer
kiépítése folyamatos és területenként eltérő ütemezésben valósul meg, egyelőre az
elektronikus/online fizetési mód (pl.: e-számla, Díjnet rendszer) nem áll az ügyfelek
rendelkezésére. Az átmeneti időszakban kérjük szíves türelmüket, az NHKV Zrt.
hamarosan elkészülő, beüzemelés alatt álló új rendszerének véglegesítése után az
Ügyfelek részére minden fizetési lehetőség nyitva fog állni.

Külföldről történő utalás lehetősége és feltételei
Az alábbi adatok megadásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
külföldről is át tudja utalni:
Swift (BIC) kód: MKKB HU HB
IBAN szám: HU 58 10300002-10654068-49020108
Közlemény rovat: kérjük, tüntesse fel a számla sorszámát és az Ön Vevő (fizető)
azonosító számát a megfelelő beazonosítás céljából

Téves utalások kezelése (korábbi, közszolgáltatói bankszámlaszámra történő
utalás)
Amennyiben Ön 2016. április 1-je után tévesen a PELSO-KOM Nonprofit Kft.
számlájára fizette a hulladékszállítási közszolgáltatás díját, az Ön nyilatkozatára van
szükség annak érdekében, hogy a díj az NHKV Zrt. részére átvezetésre kerüljön. A
kitöltött és aláírt nyilatkozatot az ügyfélszolgálatunk címére szíveskedjen megküldeni.
A nyilatkozatot a Letölthető dokumentumok között megtalálja.

Téves utalások kezelése (NHKV-n belüli, más közszolgáltatóhoz rendelt
bankszámlaszámra történő utalás)
Amennyiben tévesen nem a PELSO-KOM Nonprofit Kft-hez rendelt NHKV Zrt.
bankszámlára fizette a hulladékszállítási díjat, az NHKV Zrt. a díjat kérésére a helyes
számlaszámra átvezeti. Az átvezetéshez kérjük, hogy a gazdasag@nhkv.hu e-mail
címre írja meg az utalás adatait:

· téves és helyes bankszámlaszám
· az illetékes közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám 10300002-10654068-
4902XXXX formátumban, mely elérhető: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyediazonositók/
· átutalás összege és időpontja

Pótcsekk igény
Pótcsekk igényét kérjük, az NHKV Zrt. ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre
szíveskedjen megküldeni. A megfelelő beazonosításhoz legyen kedves megadni
nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája sorszámát, annak
hiányában a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási címét, vagy vevő neve
és felhasználási hely címe adatokat.

Számlamásolat igény
Számlamásolat igényét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak
pontos megjelölésével (vevő -fizető- azonosító és elszámolási időszak) kérjük, az
NHKV Zrt. ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Számlakifogás
Amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, edényzet méret,
egységár, címek stb.) vonatkozik, kérjük, forduljon a PELSO-KOM Nonprofit Kft
ügyfélszolgálatához. Egyéb számlakifogással kapcsolatban szíveskedjen az NHKV
Zrt-hez fordulni az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen.

Közszolgáltatás megrendelése
Az ingatlanhasználó számára kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevétele (pl. tulajdonosváltozás, új ingatlan használatbavétele) céljából kérjük,
forduljon PELSO-KOM Nonprofit Kft ügyfélszolgálatához.

Közszolgáltatás szüneteltetése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése érdekében kérjük, forduljon
PELSO-KOM Nonprofit Kft ügyfélszolgálatához, ahol a helyi önkormányzati rendelet
tartalmának figyelembevételével kezdeményezhető a szolgáltatás szüneteltetése.

Aktuális egyenleg, túlfizetés visszaigénylése
Aktuális egyenlegéről az NHKV Zrt. gazdasag@nhkv.hu e-mail címén,
ügyféladatainak pontos megadásával kérhet tájékoztatást, túlfizetés visszautalási
igényét szintén a fenti elérhetőségen kezdeményezheti.

Print Friendly, PDF & Email