Tájékoztató

Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok, Gazdálkodó Szervezetek, Intézmények!
A hulladékszállítási rendszer regionális átalakításának részeként létre jött a térségben az új közszolgáltató társaság, a DBR Dél-Balatoni Régió Nonprofit Kft., mely a Délnyugat-Balatoni Hulladékgazdálkodási Társulás, a Dél-Balatoni Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás, valamint a Marcali Kistérségi Többcélú Társulásokhoz tartozó települések szerződéses közszolgáltatója 2017. október 1-től.
A PELSO-KOM Nonprofit Kft a közszolgáltató alvállalkozójaként végzi tovább a tevékenységét, a hulladék gyűjtését, szállítását és az ügyfélszolgálati feladatok ellátását az alábbi településeken:

telepulesek2016

Kérjük a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a fenti településeken található ingatlanok esetében minden szállítással kapcsolatos ügyben a PELSO-KOM Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát szíveskedjen megkeresni.

TÁJÉKOZTATÓ
a számlázással, befizetéssel, tulajdonos- és edényméret változással, szüneteltetéssel, stb. kapcsolatos ügyek intézéséhez

ADATMÓDOSÍTÁS
Az NHKV Zrt., mint a 2016. április 1-jétől teljesített hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás után kiszámlázandó díj jogosultja, a közszolgáltatók által szolgáltatott
adatok alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait. A fentiek alapján kérjük,
hogy a számlázást érintő adatváltozással (pl. név-, cím-, módosítás, fizetési mód
változtatás), hulladékszállítással és egyéb technikai jellegű kérdésekkel a PELSOKOM
Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatát keressék meg.

FIZETÉSI MÓD VÁLTOZTATÁSA
Tekintettel arra, hogy az NHKV Zrt. a helyi közszolgáltatók által szolgáltatott adatok
alapján teljesíti számlázási és beszedési feladatait, a számlázást érintő fizetési mód
változtatással forduljon továbbra is közvetlenül a PELSO-KOM Nonprofit Kft.
ügyfélszolgálatához, ahol lehetősége van a fizetési mód megválasztására és
rögzítésére.
Módosítási igény esetén az alábbi fizetési módok választhatók:
1. „sárga” csekk (készpénzátutalási megbízás)
2. banki átutalás (kérjük a közlemény rovatban a számla 3. oldalán, a
bal felső részen található egyedi vevő (fizető) azonosítószámot szíveskedjen
feltüntetni)
3. banki alszámlaszámra (MKB Bank) történő készpénzes befizetés (Az
NHKV Zrt. Közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszámát a számla 1. oldalán, a
bal felső részén találja.)
Kérjük a megjegyzés rovatban szerepeltesse a számla sorszámát és a vevő
(fizető) azonosítószámát.
4. csoportos beszedés megbízást a számlavezető bankjánál kezdeményezheti
a számla 3. oldalának bal felső részen található egyedi vevő (fizető)
azonosítószám és az NHKV Zrt. GIRO azonosítószámának megadásával.

A csoportos beszedéssel kapcsolatos minden ügyben az NHKV Zrt-t szíveskedjenek
megkeresni a gazdasag@nhkv.hu e-mail címen.

e-számla / Díjnet rendszer
2021. július 1. számla keltétől az NHKV Zrt. ügyfelei számára már biztosítja az elektronikus számla (e-számla) szolgáltatást a Díjnet Zrt. rendszerén keresztül.
Az NHKV Zrt. ügyfelei a www.dijnet.hu oldalon regisztrálhatnak az elektronikus számla szolgáltatásra 2021. június 1. naptól kezdődően.
A regisztrációhoz kötelezően szükséges adatok:
 vevő (fizető) azonosító szám
 számlasorszám (12 hónapnál nem régebbi számla)

Külföldről történő utalás lehetősége és feltételei
Az alábbi adatok megadásával a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat
külföldről is át tudja utalni:
Swift (BIC) kód: MKKB HU HB
IBAN szám: HU 58 10300002-10654068-49020108
Közlemény rovat: kérjük, tüntesse fel a számla sorszámát és az Ön Vevő (fizető)
azonosító számát a megfelelő beazonosítás céljából

Téves utalások kezelése (korábbi, közszolgáltatói bankszámlaszámra történő
utalás)
Amennyiben Ön 2016. április 1-je után tévesen a PELSO-KOM Nonprofit Kft.
számlájára fizette a hulladékszállítási közszolgáltatás díját, az Ön nyilatkozatára van
szükség annak érdekében, hogy a díj az NHKV Zrt. részére átvezetésre kerüljön. A
kitöltött és aláírt nyilatkozatot az ügyfélszolgálatunk címére szíveskedjen megküldeni.
A nyilatkozatot a Letölthető dokumentumok között megtalálja.

Téves utalások kezelése (NHKV-n belüli, más közszolgáltatóhoz rendelt
bankszámlaszámra történő utalás)
Amennyiben tévesen nem a PELSO-KOM Nonprofit Kft-hez rendelt NHKV Zrt.
bankszámlára fizette a hulladékszállítási díjat, az NHKV Zrt. a díjat kérésére a helyes
számlaszámra átvezeti. Az átvezetéshez kérjük, hogy a gazdasag@nhkv.hu e-mail
címre írja meg az utalás adatait:

· téves és helyes bankszámlaszám
· az illetékes közszolgáltatóhoz rendelt bankszámlaszám 10300002-10654068-
4902XXXX formátumban, mely elérhető: https://nhkv.hu/bankszamlaszamok-egyediazonositók/
· átutalás összege és időpontja

Pótcsekk igény
Pótcsekk igényét kérjük, az NHKV Zrt. ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre
szíveskedjen megküldeni. A megfelelő beazonosításhoz legyen kedves megadni
nevét és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlája sorszámát, annak
hiányában a vevő (fizető) azonosító számát és felhasználási címét, vagy vevő neve
és felhasználási hely címe adatokat.

Számlamásolat igény
Számlamásolat igényét a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számla adatainak
pontos megjelölésével (vevő -fizető- azonosító és elszámolási időszak) kérjük, az
NHKV Zrt. ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címre szíveskedjen megküldeni.

Számlakifogás
Amennyiben a kifogás a közszolgáltatásra (ürítések száma, edényzet méret,
egységár, címek stb.) vonatkozik, kérjük, forduljon a PELSO-KOM Nonprofit Kft
ügyfélszolgálatához. Egyéb számlakifogással kapcsolatban szíveskedjen az NHKV
Zrt-hez fordulni az ugyfelszolgalat@nhkv.hu e-mail címen.

Közszolgáltatás megrendelése
Az ingatlanhasználó számára kötelező hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
igénybevétele (pl. tulajdonosváltozás, új ingatlan használatbavétele) céljából kérjük,
forduljon PELSO-KOM Nonprofit Kft ügyfélszolgálatához.

Közszolgáltatás szüneteltetése
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szüneteltetése érdekében kérjük, forduljon
PELSO-KOM Nonprofit Kft ügyfélszolgálatához, ahol a helyi önkormányzati rendelet
tartalmának figyelembevételével kezdeményezhető a szolgáltatás szüneteltetése.

Aktuális egyenleg, túlfizetés visszaigénylése
Aktuális egyenlegéről az NHKV Zrt. gazdasag@nhkv.hu e-mail címén,
ügyféladatainak pontos megadásával kérhet tájékoztatást, túlfizetés visszautalási
igényét szintén a fenti elérhetőségen kezdeményezheti.

Print Friendly, PDF & Email