Rendszeres háztartási hulladék begyűjtés

Társaságunk 56 településen végez települési szilárdhulladék gyűjtést, szállítást. Higiéniai és közegészségügyi jogszabályok alapján a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező.

Vegyes települési hulladékot az előfizetésnek megfelelő méretű, edénymatricával ellátott gyűjtőedényben lehet kihelyezni, zsákban nem! *

Edénymatrica nélkül a Szolgáltató nem szállítja el a hulladékot!

A hulladékgyűjtő edényzet mellé az esetenként keletkező többlet vegyes települési hulladékot, ill. üdülőingatlanok esetében a szezonon kívüli időszakban keletkező hulladékot csak a Szolgáltató logójával ellátott többlethulladékos zsákban lehet kihelyezni. (A zsák ára tartalmazza a szolgáltatás díját. A zsák csak a többlethulladék kihelyezésére szolgál, a rendszeres közszolgáltatás díjának megfizetése alól nem mentesít!)

Zsák értékesítési helyek ITT !!!

*2022. augusztus 31-ig átmenetileg még a zsákban kihelyezett hulladékot is elszállítja a Szolgáltató, de 2022. szeptember 1-től már csak kizárólag a gyűjtőedények kerülnek ürítésre (kivéve a többlethulladékos zsák).  Kérjük, hogy 2022. augusztus 31-ig mindenki szerezze be az előfizetésnek megfelelő méretű gyűjtőedényt!

Az üdülőingatlan tulajdonosoknak is kötelező lesz a gyűjtőedény használata. A gyűjtőedénynek a szállítási nap reggelén történő kihelyezéséről, ill. az ürítést követő visszahelyezéséről az ingatlan használónak kell gondoskodnia. A közterületen különböző tárolók vagy a kuka kerítéshez rögzítése nem megengedett, mert ez jelentősen rontaná a településképet.

Az ingatlan használók által választható edényméreteket (60, 80, 110/120, 240, 1100 literes edény) a helyi önkormányzati rendelet tartalmazza, a méret meghatározásánál a keletkező hulladék mennyiségét mindenképpen figyelembe kell venni. A közszolgáltatási ürítési díjak településenként eltérőek, az alkalmazott ürítési díjak mértéke a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (7) – (8) bekezdésében leírtak alapján kerültek meghatározásra.

Az ürítési díjak letölthetők itt:  >>> Letöltések/ Ürítési díjak

A szolgáltatással érintett települések:

Print Friendly, PDF & Email