Rendszeres háztartási hulladék begyűjtés

  • Rendszeres háztartási hulladék begyűjtés

Társaságunk 56 település 45 500 háztartásánál és 3200 gazdálkodó szervezetnél,  végez települési szilárdhulladék gyűjtést, szállítást. Higiéniai és közegészségügyi jogszabályok alapján a közszolgáltatás minden lakóingatlan számára kötelező. 

A szolgáltatással érintett települések megnevezése:

A közszolgáltatási ürítési díjak településenként eltérőek. 

Az alkalmazott ürítési díjak mértéke a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 91. §. (7) – (8) bekezdésében leírtak alapján kerültek meghatározásra:

„7) *  A nem természetes személy ingatlanhasználó részére kiállított számlában meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatásért fizetendő összeg nem haladhatja meg a települési önkormányzat 2012. december 31-én hatályos rendeletében meghatározott – kedvezmények és mentességek nélküli – teljes közszolgáltatási díj legfeljebb 4,2 százalékkal megemelt összegét.

(8) *  Ha a nem természetes személy ingatlantulajdonos vonatkozásában a települési önkormányzat 2012. december 31-én külön díjat nem alkalmazott, a (7) bekezdés esetében közszolgáltatási díjnak

  1. a) a települési önkormányzat rendeletében általánosan megállapított, vagy
  2. b) a természetes személy ingatlantulajdonos által – kedvezmények és mentességek nélkül – fizetett közszolgáltatási díjat kell tekinteni.”

Az ürítési díjak letölthetők itt.  >>> Letöltések/ Ürítési díjak

Az ingatlan használók által választható edényméreteket (60, 80, 110/120, 240, 1100 literes edény) a helyi önkormányzati rendelet tartalmazza, ezért településenként eltérő lehet, de a méret meghatározásánál a keletkező hulladék mennyiségét mindenképpen figyelembe kell venni.

Egy ünnep vagy egy hétvége után esetenként az átlagnál több háztartási hulladék is keletkezhet, melyhez nem elegendő a házaknál rendelkezésre álló hulladékgyűjtő tartály űrtartalma. 

Erre az eshetőségre kínálja Társaságunk a többlethulladék gyűjtésére alkalmas feliratos zsákot. A zsák ára tartalmazza a szolgáltatás díját. A zsák csak a többlethulladék kihelyezésére szolgál, a rendszeres közszolgáltatás díjának megfizetése alól nem mentesít. 

Zsák értékesítési helyek ITT !!!

Print Friendly, PDF & Email