Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

>>> Letölthető dokumentumok <<<

Ügy típusa Lakossági ügyfelek Vállalatok, gazdálkodó szervezetek
Közszolgáltatás
megrendelése
Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, Társasház esetében az alapító okirat, a közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolata (Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos/ingatlanhasználó/közös képviselő jár el.) Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, vagy tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Közszolgáltatás megszűnése,
felmondása
Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, vagy halotti anyakönyvi kivonat, hagyatéki végzés (Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos /fogyasztó jár el.) Egyéb esetekben: Aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat, vagy jegyzői végzés a tevékenység megszűnéséről, vagy átadás-átvételi jegyzőkönyv (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Közszolgáltatás felfüggesztése (Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos/fogyasztó jár el.) Aláírási címpéldány, (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Közszolgáltatás újraindítása Hosszabb ideig tartó felfüggesztést követően ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos/ingatlanhasználó jár el.) Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Bérlő jelentkezése költségviselőként Ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolat, valamint a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a szolgáltatói szerződés megkötéséhez (Meghatalmazás, amennyiben nem a bérlő jár el.) Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés másolat, valamint a tulajdonos hozzájáruló nyilatkozata a szolgáltatói szerződés megkötéséhez (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Darabszám módosítás,
ürítési gyakoriság módosítás,
Tároló típus csere
Amennyiben nem az ingatlantulajdonos/fogyasztó jár el, meghatalmazás szükséges. Társasházak esetén a közös képviselet járhat el, amennyiben még nyilvántartásunkban nem szerepel, szükséges a megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv másolata. Aláírási címpéldány, (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Társasház szétválása esetén Határozat a szétválásról (közös képviselőtől), valamint a lakók nyilatkozata a hulladéktároló edények saját névre történő átírásáról.
Kártérítés/Szeméttároló pótlás Amennyiben nem a fogyasztó jár el, meghatalmazás szükséges Aláírási címpéldány, (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Fogyasztóváltozás Ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés, tulajdoni lap, vagy bérleti szerződés másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem a tulajdonos /fogyasztó/ingatlanhasználó jár el.) Cégkivonat, aláírási címpéldány, ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződés vagy bérleti szerződés, vagy tulajdoni lap másolat (Meghatalmazás, amennyiben nem az aláíró jár el.)
Közös képviselő változás Társasházak esetén az új közös képviselő megválasztásáról szóló közgyűlési jegyzőkönyv (Meghatalmazás, amennyiben nem a közös képviselő jár el.)
Levelezési cím változás Nem szükséges dokumentum csatolása. Nem szükséges dokumentum csatolása.
Print Friendly, PDF & Email