Lomtalanítás

A lomhulladék elszállítási igényt az önkormányzat által meghirdetett gyűjtési napot megelőző 5. munkanapig telefonon vagy a Szolgáltató honlapján biztosított regisztrációs felületen kell bejelenteni a Szolgáltatónak.
A Szolgáltató kizárólag az előre bejelentett szállítási igényt teljesíti, a kihelyezett, de előzetesen nem regisztrált lom elszállítását jogosult megtagadni. Aki szünetelteti a közszolgáltatást, az nem jogosult a lomtalanításra. *

*2022. december 31-ig még előzetes regisztráció nélkül is elszállítja a Szolgáltató a lom hulladékot, de 2023. január 1. után már csak kizárólag az előzetesen regisztrált ingatlanok elől gyűjti be a lomot.

 Kihelyezhető hulladékok:
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetők el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, műanyag kerti szék/ asztal; játékok, rongy bezsákolva, stb).

Nem kihelyezhető hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöld-hulladék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek, elektronikai berendezések és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!

Print Friendly, PDF & Email