Lomtalanítás

A lomtalanítás során kizárólag a lakosság által kihelyezett, jogszabályban meghatározott nagydarabos háztartási lomhulladékot szállítjuk el.

A gazdálkodó szervezetek és a szolgáltatást szüneteltető ingatlanhasználók a szolgáltatás igénybevételére nem jogosultak!

A lomtalanítási igényt a gyűjtési napot megelőző 5. munkanapig a PELSO-KOM Nonprofit Kft-nél történő regisztrációval lehet jelezni (de nem kötelező!).
A regisztrálni a 85/530-076 vagy 85/530-118 számú telefonszámok 3-as mellékén az NHKV Zrt. által kibocsátott számla 1. oldalán található Felhasználó azonosító szám megadásával, vagy a honlapon az Ügyfélszolgálat /Lomtalanítási regisztráció menüpont alatt lehet.

Kihelyezhető hulladékok:
Az ingatlanokban keletkező olyan szilárd hulladék, melyek méretüknél fogva nem helyezhetők el a kukákban, illetve a rendszeres hulladékszállítás alkalmával nem szállíthatók el (pl. bútor, műanyag kerti szék/ asztal; játékok, rongy bezsákolva, stb).

Nem kihelyezhető hulladékok:
Kommunális hulladék, építési törmelék, zöld-hulladék, gépjárműgumi, akkumulátorok, veszélyes hulladéknak minősülő anyagok, vegyszerek, elektronikai berendezések és minden olyan hulladék, amely a begyűjtés során veszélyezteti a begyűjtést végző dolgozók testi épségét, egészségét!

Print Friendly, PDF & Email