Tájékoztató díjak beszedéséről

Tisztelt Ügyfelünk!
A hatékony, fenntartható és átlátható hulladékgazdálkodás érdekében a jövőben az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság végzi a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
Ez miért előnyös?
– hosszútávon biztosítottak maradnak a rezsicsökkentés eredményei,
– változatlan árak mellett, magasabb színvonalú lesz a hulladékszállítási szolgáltatás,
– biztosított lesz az átláthatóság, a fenntarthatóság és a megbízhatóság.
Kell-e valamit tennie?
A jogszabályi előírások alapján meghatározott adatkezelési szabályok szerint a közszolgáltatónál nyilvántartott
adatait, eltérő rendelkezésének hiányában változatlan formában kezeljük tovább, amely 2016. évben a meglévő
közszolgáltatói ügyfélszolgálatok teljes körű bevonásával biztosított.
Fizetés:
– ha Ön korábban „sárga csekken” fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a számla automatikusan ennek megfelelően kerül kiállításra.
– ha Ön korábban csoportos beszedési megbízással fizetett, akkor a csoportos beszedést kezelő bank
automatikusan módosítja a csoportos beszedési megbízás kedvezményezettjének adatait az első
díjleemelés időpontjáig. Ha ezzel nem ért egyet, kérjük, hogy a tájékoztatónk kézhezvételétől számított
8 napon belül szíveskedjen bankjánál eljárni és saját hatáskörben a díjfizetési módot megváltoztatni a
közszolgáltató ügyfélszolgálatának megfelelő tájékoztatása mellett és ez esetben jelenlegi számláját
kérjük átutalással, vagy az ügyfélszolgálaton történő befizetéssel kiegyenlíteni.
Új csoportos beszedési felhatalmazáshoz a szolgáltató azonosító száma:
UGIRO (csoportos beszedési banki azonosító) A25456790T103
– ha Ön korábban bankszámláról állandó átutalással fizetett, akkor a számlavezető banknál kell kérnie az
átutalás két adatának (a kedvezményezett nevének és számlaszámának) módosítását, vagy azt a bank
online felületén kell módosítania.
Adatok: Nemzeti Hulladékgazdálkodás Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.,
bankszámlaszám: HU26 10300002-10654068-49020108
– ha Ön korábban díjbeszedőnek fizette a közszolgáltatási díjat, akkor a jövőben csekkes számlát fog kapni, mert ez a fizetési mód megszűnik.
Számlázás:
– aki eddig havi számlát kapott, most az elmaradás miatt április, május és június hónapokról 1 db negyedéves számlát kap. A jövőben továbbra is havi számlát fog kézhez kapni.
– aki eddig negyedéves számlát kapott, a továbbiakban is negyedévente fog számlát kézhez kapni.
Tisztelt Ügyfelünk!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a hulladékgazdálkodási rendszert érintő
átalakítások mielőbb az Ön számára is érzékelhető minőségi javulást fognak eredményezni. Kérdés esetén
forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz, valamint a közszolgáltató eddig megszokott ügyfélszolgálataihoz.
Számlával, a számlán feltüntetett adatokkal kapcsolatban a közszolgáltató által – megbízásunkból működtetett
– telefonos ügyfélszolgálat a 06-85/530-076 és 06-85/530-077 telefonszámokon állunk az Ön rendelkezésére.