Tájékoztató – Változás 2022.09.01-től

Tájékoztató a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételi feltételeinek
2022. szeptember 1. utáni változásairól

Tájékoztatjuk a Tisztelt Ingatlanhasználókat, hogy a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi
követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet és a
települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló önkormányzati rendeletek
alapján 2022. szeptember 1-től hulladék a kihelyezésével kapcsolatban az alábbi
változások lépnek életbe:

VEGYES TELEPÜLÉSI HULLADÉK GYŰJTÉSE

Vegyes települési hulladékot az előfizetésnek megfelelő méretű, edénymatricával
ellátott szabvány gyűjtőedényben lehet kihelyezni (zsákban nem, kivéve a
többlethulladékos zsákot!).
A hulladékgyűjtő edényzet mellé az esetenként keletkező többlet vegyes települési
hulladékot, ill. üdülőingatlanok esetében a szezonon kívüli időszakban keletkező
hulladékot csak a szolgáltató logójával ellátott többlethulladékos zsákban lehet
kihelyezni.
Az üdülőingatlan tulajdonosoknak is kötelező a gyűjtőedény használata. A
gyűjtőedénynek a szállítási nap reggelén történő kihelyezéséről, ill. az ürítést követő
visszahelyezéséről az ingatlan használónak kell gondoskodnia.
Egyéb megoldás, pl. gyűjtőedény kerítés külső oldalához láncolása ügyben az
Önkormányzathoz szíveskedjen fordulni, mert a közterület ilyen célú használata az ő
hatáskörükbe tartozik.
Kérjük, szíveskedjenek az előfizetésének megfelelő méretű
gyűjtőedény beszerzéséről mielőbb gondoskodni, hogy a
hulladék a jövőben is zavartalanul elszállításra kerüljön!

VEGYES CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉSE (PAPÍR, MŰANYAG, FÉM)

Az elkülönített csomagolási hulladékot 120 vagy 240 literes sárga színű vagy sárga
tetejű gyűjtőedényzetben, ill. a szolgáltató logójával ellátott sárga zsákban lehet
csak kihelyezni. Más zsákban kihelyezett szelektív hulladékot a szolgáltató nem
szállít el. A kartonpapírból készült nagyméretű dobozt lapra hajtogatva és kötegelve
kell a szolgáltatónak átadni.
Szállítási naponként 1 db sárga gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a
gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a
többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben vásárolhatnak sárga feliratos zsákot
bruttó 50 Ft/db egységáron.

ÜVEGHULLADÉK GYŰJTÉSE

Az öblösüveg hulladék 60 vagy 120 literes zöld színű vagy zöld tetejű
gyűjtőedényzetben vagy a zöld színű „ÜVEG” feliratú zsákban helyezhető ki.
Síküveg, tükör, törött üveg nem helyezhető el az edényben vagy zsákban.
Szállítási naponként 1 db zöld gyűjtőzsákot biztosít a szolgáltató térítésmentesen a
gyűjtőedénnyel nem rendelkezők részére. Akinek az 1 db zsák nem elég, a
többlethulladékos zsákot értékesítő üzletekben vásárolhat zöld „ÜVEG” feliratú
zsákot bruttó 35 Ft/db egységáron.

A feliratos zsákokat forgalmazó üzletek listája itt érhető el:

Köszönjük együttműködésüket!

PELSO-KOM Nonprofit Kft.

Print Friendly, PDF & Email