Tájékoztató – Covid-19

TÁJÉKOZTATÓ
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL KORONAVÍRUSSAL
FERTŐZÖTT ÉS HATÓSÁGI KARANTÉNRA KÖTELEZETT
SZEMÉLYEK ESETÉBEN

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) iránymutatása alapján a
házi karanténra kötelezett koronavírussal fertőzött, vagy fertőzés gyanús személyek esetében
az alábbi megelőző intézkedésekre van szükség a további fertőzés megelőzésére és a
közszolgáltatásban dolgozó munkaerő fertőzésének elkerülése érdekében:

 A beteg által használt zsebkendőket, arcmaszkokat azonnal ki kell dobni a szobájában elhelyezett saját hulladékgyűjtő-zsákba.
 A beteget ápoló és az utána takarító személy kesztyűit és arcmaszkjait azonnal ki kell dobni egy a beteg személy szobája ajtajának közelében elhelyezett második hulladékgyűjtőzsákba a szoba elhagyásakor.
 A hulladékgyűjtő-zsákot le kell zárni, mielőtt eltávolítják a beteg szobájából és kicserélik újra; ezeket soha nem szabad egy másik zsákba üríteni.
 Ezeket a szemeteszsákokat össze lehet gyűjteni és egy tiszta általános hulladékos zsákba helyezhetők; a beteg személy zárt hulladékgyűjtő zsákja közvetlenül a vegyes hulladékok közé dobható. Semmilyen különleges gyűjtési és kidobási eljárás nem
szükséges.
 A hulladékgyűjtő-zsákok kezelését követően a kézhigiéniát szigorúan be kell tartani: vízzel, szappannal vagy alkohol tartalmú fertőtlenítőszer használatával.
(Forrás: ECDC műszaki jelentése „Fertőzésmegelőzés és -felügyelet a koronavírus-gyanús vagy igazoltan fertőzött (COVID-19) személyek háztartásában”, 2020. március 30.)
A fentiek alapján nyomatékosan kérjük, hogy a hatósági karanténra kötelezett személyek háztartásában keletkező vegyes települési hulladékot és a fertőzött személyektől származó hulladékot kizárólag LEZÁRT ZSÁKBAN szíveskedjenek elhelyezni, csak az így kihelyezett hulladék kerül elszállításra!
Az a hulladékgyűjtő edény, melyben a hulladék nem lezárt zsákban van, nem kerül kiürítésre.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

PELSO-KOM Nonprofit Kft.

Tájékoztató vészhelyzet miatt

TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Ügyfeleink!

A koronavírus miatti rendkívüli helyzet ellenére Társaságunk eleget kíván tenni a jogszabályi kötelezettségének, így törekszünk arra, hogy a hulladékszállítás folyamatos legyen. 

A járattervben szereplő minden hulladék típus elszállítására rendelkezünk a megfelelő kapacitással, tehát járat elmaradását, egyes hulladék típus elszállításának leállítását  egyelőre nem tervezzük.  

Honlapunkon folyamatosan tájékozódhatnak arról, amennyiben valamilyen korlátozó intézkedést kényszerülünk bevezetni. 

A március-április hónapra meghirdetett lomtalanításokat az önkormányzatokkal történt egyeztetés alapján elvégezzük.
Ez alól kivétel Kőröshegy, Balatonszemes, Balatonberény, Balatonboglár és Fonyód, ahol a lomtalanítás későbbi időpontra történő elhalasztását kérték az önkormányzatok.

Felhívjuk a nyaralóba leköltöző ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy az önkormányzati rendeletekben meghatározott szezonális időszak előtt a honlapunkon /itt/ megtalálható értékesítő helyeken beszerezhető többlethulladékos zsákban történő kihelyezéssel vehetik igénybe a szolgáltatást. A nem többlethulladékos zsákban kihelyezett hulladékot a szolgáltató nem köteles elszállítani. Kérjük, szíveskedjenek ennek megfelelően eljárni!

A vészhelyzetre való tekintettel továbbra is számítunk együttműködésükre és kérjük, hogy munkatársaink egészségének megőrzés, a fertőzésveszély csökkentése érdekében a hulladékgyűjtő edényekbe –kukákba – kizárólag lezárt zsákokban helyezzék el a hulladékot.
Akinek nincs gyűjtőedénye az dupla zsákban tegye ki a közterületre a hulladékot a szállítási nap reggelén.

A Lengyeltóti, Zrínyi utca 1-3. szám alatti ügyfélszolgálati irodában a személyes ügyfélszolgálat határozatlan ideig szünetel.

Kérjük, ügyintézés miatt szíveskedjenek telefonon, postai levél útján, illetve elektronikus levélben megkeresni társaságunkat az alábbi elérhetőségek egyikén:

Postacím: 8693 Lengyeltóti, PF.: 37.

Email cím: info@pelsokom.hu

Telefon: 85/530-076, 85/530-077, 85/530-118, 85/530-119

Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

                                                                        PELSO-KOM Nonprofit Kft.