Tájékoztató csoportos beszedési megbízásról

TÁJÉKOZTATÓ CSOPORTOS BESZEDÉSI MEGBÍZÁS
FIZETÉSI MÓD ALKALMAZÁSÁRÓL

Tisztelt Ingatlanhasználók!


Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt által kibocsátott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj számlák csoportos beszedési megbízás (a továbbiakban: CSBM) fizetési móddal történő díjrendezésének lehetőségéről az alábbiak tájékoztatjuk:

2018. július 1-vel bevezetésre került a központi CSBM bankszámlaszám 10300002-1065406849021271, mely az alábbi beszedőkóddal (GIRO azonosító) rendelkezik A25456790T152.

– Új csoportos beszedési megadása esetén:
Ha csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy a számlavezető pénzintézetében adjon meg új felhatalmazást az A25456790T152 GIRO azonosítójú (CSBM) számlára a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számát kiegészítve az „NHKV” előtaggal adja meg, ahogy ez a számla 2., magyarázó oldalán megtalálja (pl.: NHKV123456). Továbbá szíveskedjen gondoskodni arról, hogy megbízásának limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.

– Amennyiben van érvényes csoportos beszedési megbízása, de a számláján nem „CSBM” fizetési mód szerepel:
Kérjük, hogy a számla ellenértékét csekken vagy átutalással kiegyenlíteni. Amennyiben a továbbiakban csoportos beszedési megbízással kívánja rendezni számláját, akkor kérjük, hogy számlavezető pénzintézetében adjon új felhatalmazást az A25456790T152 GIRO azonosítójú (CSBM) számlára a legutóbbi számla 3. oldalán szereplő vevő (fizető) azonosító számát kiegészítve az „NHKV” előtaggal adja meg, ahogy ez a számla 2., magyarázó oldalán megtalálja (pl.: NHKV123456). Továbbá szíveskedjen gondoskodni arról, hogy megbízásának limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre a megadott bankszámláján.

– Eddig is sikeresen leemelésre kerültek a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjak:
Amennyiben érvényes csoportos beszedési megbízással rendelkezik (az A25456790T103 GIRO azonosítójú számlára), és a közszolgáltatási számlája is ennek a fizetési módnak megfelelően került kiállításra, az NHKV Zrt. kezdeményezni fogja a számlán feltüntetett díjösszeg leemelését. Ennek sikerességének feltétele, hogy a megbízás limit összege a negyedéves díjnak megfelelő legyen, és a leemelés várható időpontjában a díjnak megfelelő összegű fedezet álljon rendelkezésre az ügyfél megadott bankszámlán.

Print Friendly, PDF & Email