Tájékoztató – Covid-19

TÁJÉKOZTATÓ
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS IGÉNYBEVÉTELÉRŐL KORONAVÍRUSSAL
FERTŐZÖTT ÉS HATÓSÁGI KARANTÉNRA KÖTELEZETT
SZEMÉLYEK ESETÉBEN

Tisztelt Ügyfeleink!
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) iránymutatása alapján a
házi karanténra kötelezett koronavírussal fertőzött, vagy fertőzés gyanús személyek esetében
az alábbi megelőző intézkedésekre van szükség a további fertőzés megelőzésére és a
közszolgáltatásban dolgozó munkaerő fertőzésének elkerülése érdekében:

 A beteg által használt zsebkendőket, arcmaszkokat azonnal ki kell dobni a szobájában elhelyezett saját hulladékgyűjtő-zsákba.
 A beteget ápoló és az utána takarító személy kesztyűit és arcmaszkjait azonnal ki kell dobni egy a beteg személy szobája ajtajának közelében elhelyezett második hulladékgyűjtőzsákba a szoba elhagyásakor.
 A hulladékgyűjtő-zsákot le kell zárni, mielőtt eltávolítják a beteg szobájából és kicserélik újra; ezeket soha nem szabad egy másik zsákba üríteni.
 Ezeket a szemeteszsákokat össze lehet gyűjteni és egy tiszta általános hulladékos zsákba helyezhetők; a beteg személy zárt hulladékgyűjtő zsákja közvetlenül a vegyes hulladékok közé dobható. Semmilyen különleges gyűjtési és kidobási eljárás nem
szükséges.
 A hulladékgyűjtő-zsákok kezelését követően a kézhigiéniát szigorúan be kell tartani: vízzel, szappannal vagy alkohol tartalmú fertőtlenítőszer használatával.
(Forrás: ECDC műszaki jelentése „Fertőzésmegelőzés és -felügyelet a koronavírus-gyanús vagy igazoltan fertőzött (COVID-19) személyek háztartásában”, 2020. március 30.)
A fentiek alapján nyomatékosan kérjük, hogy a hatósági karanténra kötelezett személyek háztartásában keletkező vegyes települési hulladékot és a fertőzött személyektől származó hulladékot kizárólag LEZÁRT ZSÁKBAN szíveskedjenek elhelyezni, csak az így kihelyezett hulladék kerül elszállításra!
Az a hulladékgyűjtő edény, melyben a hulladék nem lezárt zsákban van, nem kerül kiürítésre.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük!

PELSO-KOM Nonprofit Kft.

Print Friendly, PDF & Email